+420 775 436 872
  • Tradiční trdelníky - Precimat s.r.o.
  • Tradiční receptura

Historie Trdelníku -Kürtöskalács

Historie Trdelníku -Kürtöskalács

Trdelník je charakteristická sedmihradská špecialita - je národným zákuskom Sikulov – ktorá sa dodnes tradične pripravuje na svadby, cirkevné sviatky, krstiny a privítanie hostí.

 Dodnes sa vedie diskusia ohľadom pomenovania trdelníka (kürtös kalács, či kürtőskalács).
Niektorí tvrdia, že história prípravy tohto pokrmu siaha až do dôb príchodu Maďarov do vlasti. Tí totiž po ukoristení múky a vajec vymiesili cesto, ním ovinuli svoje rohy(=kürt) a upiekli trdelník pri táborovom ohni. Iní si myslia, že trdelník nemá čo do činenia s Maďarmi dobýjajúcimi svoju vlasť, keďže tento zákusok pripravovali až vtedy, keď sa už usadili a mali stabilné kuchyne.

 Podľa inej teórie trdelník dostal svoje meno po rúre na kachli - v Sedmihradsku ju nazývajú „kürtőcső“ – svedčí o tom aj priemer i veľkosť dreveného valca, na ktorom ho pečú. Vynaliezaví Sikulovia piekli trdelníky na pahrebe z tvrdého dreva, ktorý im ostal po varení alebo kúrení. Cesto namotali na rúru kachli a otáčavým pohybom nad pahrebou upiekli túto lahôdku.

 O pôvode trdelníka sa šíri svetom niekoľko povestí. Prirodzene sa zastávame tej, ktorá k nám stojí najbližšie. Viaže sa k vpádu Tatárov: „Na blížiacu sa armádu Tatárov po začiatočných odporoch sa obyvateľstvo Sedmihradska rozhodlo pre útek. Boli ktorí sa ukryli v horách, iní si zas našli útočisko v jaskyniach Budváru a Rezu. Tatári, keďže nedokázali ani napadnúť ani vylákať ukrývajúcich sa Sikulov, sa ich rozhodli vyhladovať. Takto to pokračovalo dlhú dobu, až kým nedošlo jedlo obom stranám. Vtedy jedna múdra pani pohrabala všetku múku, ktorá im zostala, pomiešala ju s popolom a upiekla obrovský koláč, ktorý navliekli na kyjaky alebo na vysoké stožiare a ukázali to Tatárom so slovami: - Pozrite sa ako si tu žijeme, kým vy hladujete! Tatári, ktorí už nezvládali boj s hladom, mrzuto odišli.“

 Vskutku je veľmi ťažké rozhodnúť sa, ktorý z príbehov je bližšie k pravde, a práve preto, kto neverí, nech sám si za pravdou zájde.